GDPR

Privacy notice 25.5.2018


Who is collecting the data?

Riemu Design Oy (VAT: FI33210952)

Heikkilänkuja 1

38200 Sastamala

FINLAND

eero.kumanto@riemudesign.com


What data is being collected?

The following data from the client will be saved to our customer register: first name, last name, street address, zip code, city, country, e-mail address, phone number, and chosen language & currency. From companies we will also collect the name of the company and the VAT number.

We will also save the data which is collected during the order: shopping cart, the chosen payment method and the chosen delivery method.

How will the information be used?

Customer data will be used for:

-Handling the customer relationship

-Handling and delivering the order and for archiving

-Statistics

-Marketing purposes


The legal basis for handling the data is agreement, approval or deserved interests.

With handling the customer data the regulations of the EU GDPR given on 25th of May 2018 are observed.


How long will the data be stored for?

We will store your customer data as long as needed to fulfill the use of register.

Also some data could be stored longer if it is necessary  under liability for bookkeeping and retail trade purposes.


Will the data be shared with any third parties?

We will share the data to our logistics and payment partners for making our webshop operation possible.


What rights does the data subject have:

-right to check your data

-right to make corrections

-right to cancel the approval

-right to remove your data


______


Tietosuojaseloste 25.5.2018


Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Riemu Design Oy (y-tunnus: 3321095-2)

Heikkilänkuja 1

38200 Sastamala

eero.kumanto@riemudesign.com


Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

-Asiakassuhteen hoitamiseen

-Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin

-Tilastollisiin tarkoituksiin

-Markkinointitarkoituksiin


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.


Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.


Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.


Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

-Tarkistusoikeus

-Oikaisuoikeus

-Oikeus peruuttaa suostumus

-Poisto-oikeus